Prehľad o organizácii
TPS - Továrne potravinárskeho strojárstva, s.r.o.
Bardejovská 715/18, Svidník
31731520
Nemá
31.07.1996
30.12.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TPS - Továrne potravinárskeho strojárstva, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TPS - Továrne potravinárskeho strojárstva, s.r.o.


Konateľ TPS - Továrne potravinárskeho strojárstva, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TPS - Továrne potravinárskeho strojárstva, s.r.o.


Predmet činnosti TPS - Továrne potravinárskeho strojárstva, s.r.o.


Kataster TPS - Továrne potravinárskeho strojárstva, s.r.o.