Moja zóna
TANKER, s.r.o.
Hlavné námestie 96/45, 060 01 Kežmarok
31731945
2020695864
SK2020695864
50-99 zamestnancov
05.08.1996
Maloobch.s pohon.látkami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,1
0,02
88,5 %
565 tis. €
79,5 %
2021/2020
87,6 mil. €
28,5 %
2021/2020
0,01
42 %
2021/2020
749 tis. €
-3,7 %
2020/2019
N/A

Zisk TANKER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €

Tržby TANKER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 mil. €
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €

881,42
0,12
0,5
1,09

Zisk pred zdanením TANKER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

EBITDA TANKER, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €

Koneční uživatelia výhod TANKER, s.r.o.


Štatutári TANKER, s.r.o.


Spoločníci TANKER, s.r.o.


Predmety podnikania TANKER, s.r.o.


Kataster TANKER, s.r.o.


Skrátené výkazy TANKER, s.r.o.