Moja zóna
SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.
Bardejovská 10, 085 06 Prešov
31731988
2020524484
SK2020524484
3-4 zamestnanci
12.08.1996
Veľkoobchod s chem.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,31
0,29
41,4 %
213 tis. €
-12 %
2021/2020
4,31 mil. €
9,9 %
2021/2020
0,18
-3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

Tržby SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €

41,56
0,59
0,16
2,37

Zisk pred zdanením SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €

EBITDA SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €

Koneční uživatelia výhod SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


Štatutári SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločníci SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


Predmety podnikania SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.