Moja zóna
DrevoDom Dobšiná s.r.o.
SNP 561, Dobšiná
31732127
2021012939
Nemá
nezistený
12.08.1996
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,45
977,6 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk DrevoDom Dobšiná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby DrevoDom Dobšiná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

n/a
-8,78
n/a
0,11

Zisk pred zdanením DrevoDom Dobšiná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA DrevoDom Dobšiná s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DrevoDom Dobšiná s.r.o.


Štatutári DrevoDom Dobšiná s.r.o.


Spoločníci DrevoDom Dobšiná s.r.o.


Predmety podnikania DrevoDom Dobšiná s.r.o.


Kataster DrevoDom Dobšiná s.r.o.


Skrátené výkazy DrevoDom Dobšiná s.r.o.