Prehľad o organizácii
MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii
Strojnícka 5, 080 01 Prešov
31732135
Nemá
12.08.1996
30.05.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii


Konateľ MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii


Likvidátor MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii


Predmet činnosti MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii


Kataster MATEP, spol. s r.o., Prešov, v likvidácii