Prehľad o organizácii
MOTORPEX TRADE s.r.o.
Slovenská 69, 080 01 Prešov
31732453
2020510140
Nemá
nezistený
22.08.1996
19.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,87
0,1
89 %
19,2 tis. €
246,8 %
2015/2014
1,26 mil. €
3 845,6 %
2015/2014
0,1
105,7 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk MOTORPEX TRADE s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MOTORPEX TRADE s.r.o.


2014
2015
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,11
0,14
1,12

Zisk pred zdanením MOTORPEX TRADE s.r.o.


2014
2015
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MOTORPEX TRADE s.r.o.


2014
2015
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MOTORPEX TRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MOTORPEX TRADE s.r.o.


Konateľ MOTORPEX TRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MOTORPEX TRADE s.r.o.


Predmet činnosti MOTORPEX TRADE s.r.o.


Kataster MOTORPEX TRADE s.r.o.


Skrátené výkazy MOTORPEX TRADE s.r.o.