Prehľad o organizácii
Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava
Kúpeľná 196, 049 16 Jelšava
31732461
2020966387
Nemá
nezistený
22.08.1996
Chov ošípaných
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,72
0,26
88,6 %
2,46 tis. €
308,8 %
2022/2021
N/A
0,08
295,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
0,52
0,11
n/a
0,26

Zisk pred zdanením Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Konateľ Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Likvidátor Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Predmet činnosti Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Kataster Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Skrátené výkazy Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava