Moja zóna
Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava
Kúpeľná 196, 049 16 Jelšava
31732461
2020966387
Nemá
nezistený
22.08.1996
Chov ošípaných
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-1,22
0,14
96,6 %
-1,18 tis. €
-1 079 %
2021/2020
N/A
-0,04
-1 139,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €

0,15
0,03
n/a
0,14

Zisk pred zdanením Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDA Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Štatutári Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Spoločníci Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Predmety podnikania Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Kataster Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava


Skrátené výkazy Jelšavský majetok, spoločnosť s ručením obmedzeným Jelšava