Prehľad o organizácii
PLC, s.r.o.
Hutnícka 1/32, 052 01 Spišská Nová Ves
31732551
2020489218
SK2020489218
1 zamestnanec
22.08.1996
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,1
0,09
45,5 %
-38,3 tis. €
-991,9 %
2022/2021
402 tis. €
-29,2 %
2022/2021
-0,05
-982,3 %
2022/2021
217 tis. €
-95,7 %
2021/2020
N/A

Zisk PLC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby PLC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
33,08
0,54
0,15
2,84

Zisk pred zdanením PLC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA PLC, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PLC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLC, s.r.o.


Konateľ PLC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PLC, s.r.o.


Predmet činnosti PLC, s.r.o.


Kataster PLC, s.r.o.


Skrátené výkazy PLC, s.r.o.