Prehľad o organizácii
PLC, s.r.o.
Hutnícka 1/32, 052 01 Spišská Nová Ves
31732551
2020489218
SK2020489218
1 zamestnanec
22.08.1996
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
0,03
60,8 %
-3,51 tis. €
-106,4 %
2021/2020
568 tis. €
-31,6 %
2021/2020
-0,01
-104,2 %
2021/2020
217 tis. €
-95,7 %
2021/2020
N/A

Zisk PLC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby PLC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

23,59
0,39
0,33
1,7

Zisk pred zdanením PLC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA PLC, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PLC, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLC, s.r.o.


Konateľ PLC, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PLC, s.r.o.


Predmet činnosti PLC, s.r.o.


Kataster PLC, s.r.o.


Skrátené výkazy PLC, s.r.o.