Moja zóna
C O R V U S - T R A D E, spol. s r.o.
SNP 262, 059 21 Svit
31733107
Nemá
04.09.1996
02.10.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod C O R V U S - T R A D E, spol. s r.o.


Štatutári C O R V U S - T R A D E, spol. s r.o.


Spoločníci C O R V U S - T R A D E, spol. s r.o.


Predmety podnikania C O R V U S - T R A D E, spol. s r.o.


Kataster C O R V U S - T R A D E, spol. s r.o.