Prehľad o organizácii
VOPAL, s.r.o., Sečovce
Dargovských hrdinov 71, 078 01 Sečovce
31733221
2020506422
Nemá
nezistený
11.09.1996
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-480 €
0 %
2015/2014
N/A
-0,05
0 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk VOPAL, s.r.o., Sečovce


2014
2015
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Tržby VOPAL, s.r.o., Sečovce


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-2,06
-2,29
n/a
0,65

Zisk pred zdanením VOPAL, s.r.o., Sečovce


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA VOPAL, s.r.o., Sečovce


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VOPAL, s.r.o., Sečovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VOPAL, s.r.o., Sečovce


Konateľ VOPAL, s.r.o., Sečovce


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VOPAL, s.r.o., Sečovce


Predmet činnosti VOPAL, s.r.o., Sečovce


Kataster VOPAL, s.r.o., Sečovce


Skrátené výkazy VOPAL, s.r.o., Sečovce