Prehľad o organizácii
PSJ - Chemkostav, s.r.o.
Priemyselná č. 14, 071 01 Michalovce
31733336
Nemá
11.09.1996
01.07.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PSJ - Chemkostav, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PSJ - Chemkostav, s.r.o.


Konateľ PSJ - Chemkostav, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PSJ - Chemkostav, s.r.o.


Predmet činnosti PSJ - Chemkostav, s.r.o.


Kataster PSJ - Chemkostav, s.r.o.