Prehľad o organizácii
STAVOPROJEKT Košice, a.s.
Letná 27, 040 01 Košice
31733573
2020483289
Nemá
nezistený
09.09.1996
01.08.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVOPROJEKT Košice, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVOPROJEKT Košice, a.s.


Predstavenstvo STAVOPROJEKT Košice, a.s.


Člen dozorného orgánu STAVOPROJEKT Košice, a.s.


Jediný akcionár a.s. STAVOPROJEKT Košice, a.s.


Predmet činnosti STAVOPROJEKT Košice, a.s.


Kataster STAVOPROJEKT Košice, a.s.


Skrátené výkazy STAVOPROJEKT Košice, a.s.