Prehľad o organizácii
AT DUNAJ, spol. s r.o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
31734600
2020036568
SK2020036568
50-99 zamestnancov
07.10.1996
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,24
0,65
0,01
63,4 %
2,8 mil. €
425,2 %
2021/2020
8,53 mil. €
17,1 %
2021/2020
0,24
447,7 %
2021/2020
N/A
3,52 mil. €
44,2 %
2016/2015

Zisk AT DUNAJ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby AT DUNAJ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
transparex.sk

2,87
0,37
0,08
0,54

Zisk pred zdanením AT DUNAJ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA AT DUNAJ, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AT DUNAJ, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AT DUNAJ, spol. s r.o.


Konateľ AT DUNAJ, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AT DUNAJ, spol. s r.o.


Predmet činnosti AT DUNAJ, spol. s r.o.


Kataster AT DUNAJ, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AT DUNAJ, spol. s r.o.