Prehľad o organizácii
AT DUNAJ, spol. s r.o.
Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
31734600
2020036568
SK2020036568
50-99 zamestnancov
07.10.1996
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,41
0,06
49,2 %
2,27 mil. €
-19,1 %
2022/2021
9,57 mil. €
12,2 %
2022/2021
0,21
-12,9 %
2022/2021
N/A
3,52 mil. €
44,2 %
2016/2015

Zisk AT DUNAJ, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby AT DUNAJ, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
transparex.sk
3,7
0,51
0,09
0,94

Zisk pred zdanením AT DUNAJ, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA AT DUNAJ, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AT DUNAJ, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AT DUNAJ, spol. s r.o.


Konateľ AT DUNAJ, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AT DUNAJ, spol. s r.o.


Predmet činnosti AT DUNAJ, spol. s r.o.


Kataster AT DUNAJ, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AT DUNAJ, spol. s r.o.