Prehľad o organizácii
MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Beniakova 1056/1, 040 18 Košice - mestská časť Krásna
31734626
2020486578
SK2020486578
1 zamestnanec
07.10.1996
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
-0,31
0,76
61,2 %
-5,84 tis. €
-5 938 %
2022/2021
191 tis. €
-26,5 %
2022/2021
-0,12
-9 207,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
transparex.sk
2,83
0,39
0,14
1,64

Zisk pred zdanením MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice