Prehľad o organizácii
MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Beniakova 1056/1, 040 18 Košice - mestská časť Krásna
31734626
2020486578
SK2020486578
1 zamestnanec
07.10.1996
Ost.pomoc.čin.v doprave
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,7
67,4 %
100 €
104,8 %
2021/2020
259 tis. €
20,5 %
2021/2020
0
103,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

3,71
0,33
0,15
1,47

Zisk pred zdanením MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy MINETRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice