Prehľad o organizácii
TOF, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Orechová 7, 075 01 Trebišov
31734634
Nemá
07.10.1996
09.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TOF, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOF, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov


Konateľ TOF, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOF, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov


Predmet činnosti TOF, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov


Kataster TOF, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov