Prehľad o organizácii
DRON Mäso, s.r.o.
Hlavná 52, 056 01 Gelnica
31734669
2020501890
Nemá
nezistený
07.10.1996
23.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DRON Mäso, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DRON Mäso, s.r.o.


Konateľ DRON Mäso, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DRON Mäso, s.r.o.


Predmet činnosti DRON Mäso, s.r.o.


Kataster DRON Mäso, s.r.o.


Skrátené výkazy DRON Mäso, s.r.o.