Prehľad o organizácii
B & Z, s.r.o. v konkurze
Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok
31735088
2020695930
Nemá
nezistený
16.10.1996
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
0
0
5 049,3 %
-717 €
73,4 %
2021/2020
N/A
-0,06
44,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk B & Z, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby B & Z, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-49,49
n/a
0,03

Zisk pred zdanením B & Z, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA B & Z, s.r.o. v konkurze


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod B & Z, s.r.o. v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B & Z, s.r.o. v konkurze


Konateľ B & Z, s.r.o. v konkurze


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B & Z, s.r.o. v konkurze


Správca konkurznej podstaty B & Z, s.r.o. v konkurze


Predmet činnosti B & Z, s.r.o. v konkurze


Kataster B & Z, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy B & Z, s.r.o. v konkurze