Prehľad o organizácii
ŠTANDART s r.o.
Topoľovka 286, 067 45 Topoľovka
31735169
2020511691
SK2020511691
2 zamestnanci
16.10.1996
Výroba dosiek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,19
0,72
65,6 %
4,01 tis. €
-60,5 %
2021/2020
63,7 tis. €
9,3 %
2021/2020
0,07
-70,4 %
2021/2020
20,4 tis. €
N/A

Zisk ŠTANDART s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby ŠTANDART s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

3,2
0,34
0,27
2,02

Zisk pred zdanením ŠTANDART s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ŠTANDART s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ŠTANDART s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠTANDART s r.o.


Konateľ ŠTANDART s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠTANDART s r.o.


Predmet činnosti ŠTANDART s r.o.


Kataster ŠTANDART s r.o.


Skrátené výkazy ŠTANDART s r.o.