Prehľad o organizácii
ŠTANDART s r.o.
Topoľovka 286, 067 45 Topoľovka
31735169
2020511691
SK2020511691
2 zamestnanci
16.10.1996
Výroba dosiek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,31
1,11
54,7 %
9,46 tis. €
136,1 %
2022/2021
64,9 tis. €
2 %
2022/2021
0,14
114,9 %
2022/2021
20,4 tis. €
N/A

Zisk ŠTANDART s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby ŠTANDART s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
4,62
0,45
0,22
2,95

Zisk pred zdanením ŠTANDART s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ŠTANDART s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ŠTANDART s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠTANDART s r.o.


Konateľ ŠTANDART s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠTANDART s r.o.


Predmet činnosti ŠTANDART s r.o.


Kataster ŠTANDART s r.o.


Skrátené výkazy ŠTANDART s r.o.