Prehľad o organizácii
ROSAN, spol. s r.o.
Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
31735495
2020980951
Nemá
nezistený
22.10.1996
27.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ROSAN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROSAN, spol. s r.o.


Konateľ ROSAN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROSAN, spol. s r.o.


Predmet činnosti ROSAN, spol. s r.o.


Kataster ROSAN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ROSAN, spol. s r.o.