Prehľad o organizácii
DREVOPROGRES, s.r.o. Suché
Suché
31735525
2020740029
Nemá
nezistený
24.10.1996
28.01.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVOPROGRES, s.r.o. Suché


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVOPROGRES, s.r.o. Suché


Konateľ DREVOPROGRES, s.r.o. Suché


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVOPROGRES, s.r.o. Suché


Predmet činnosti DREVOPROGRES, s.r.o. Suché


Kataster DREVOPROGRES, s.r.o. Suché


Skrátené výkazy DREVOPROGRES, s.r.o. Suché