Prehľad o organizácii
LOCH-NESS s.r.o.
Herlianska 990/85, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
31735576
2020483487
Nemá
nezistený
25.10.1996
24.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod LOCH-NESS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LOCH-NESS s.r.o.


Konateľ LOCH-NESS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LOCH-NESS s.r.o.


Predmet činnosti LOCH-NESS s.r.o.


Kataster LOCH-NESS s.r.o.


Skrátené výkazy LOCH-NESS s.r.o.