Prehľad o organizácii
VATMANN, spol. s r.o.
SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok
31735738
2020524627
SK2020524627
25-49 zamestnancov
24.10.1996
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,07
0,33
41,1 %
71,1 tis. €
14,9 %
2022/2021
2,9 mil. €
19,9 %
2022/2021
0,04
7,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VATMANN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby VATMANN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
98,01
0,59
0,1
1,55

Zisk pred zdanením VATMANN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VATMANN, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VATMANN, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VATMANN, spol. s r.o.


Konateľ VATMANN, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VATMANN, spol. s r.o.


Predmet činnosti VATMANN, spol. s r.o.


Kataster VATMANN, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VATMANN, spol. s r.o.