Prehľad o organizácii
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.
Mäsiarska 26, 040 01 Košice
31735860
2020483399
SK2020483399
5-9 zamestnancov
29.10.1996
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,82
0,62
99,7 %
34,3 tis. €
9,9 %
2021/2020
288 tis. €
6,2 %
2021/2020
0
6,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
transparex.sk

6,16
0
26,85
1,35

Zisk pred zdanením BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Konateľ BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Predmet činnosti BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Kataster BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Skrátené výkazy BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.