Prehľad o organizácii
BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.
Mäsiarska 26, 040 01 Košice
31735860
2020483399
SK2020483399
10-19 zamestnancov
29.10.1996
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,79
0,6
99,8 %
27,9 tis. €
-18,5 %
2022/2021
304 tis. €
5,4 %
2022/2021
0
-21 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
transparex.sk
5,22
0
26,86
1,35

Zisk pred zdanením BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Konateľ BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Predmet činnosti BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Kataster BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.


Skrátené výkazy BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.