Prehľad o organizácii
BWZ, s.r.o. Košice
Bratislavská 3, Košice
31735894
Nemá
06.11.1996
11.06.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BWZ, s.r.o. Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BWZ, s.r.o. Košice


Konateľ BWZ, s.r.o. Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BWZ, s.r.o. Košice


Predmet činnosti BWZ, s.r.o. Košice


Kataster BWZ, s.r.o. Košice