Prehľad o organizácii
SOK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Mánesova 23, 040 01 Košice
31736068
Nemá
08.11.1996
30.09.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SOK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ SOK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti SOK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster SOK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice