Prehľad o organizácii
DAKAR, spol. s r.o.
Nám. sv. Egídia 2950/90, 058 01 Poprad
31736424
2020969885
Nemá
nezistený
13.11.1996
14.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DAKAR, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAKAR, spol. s r.o.


Konateľ DAKAR, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAKAR, spol. s r.o.


Predmet činnosti DAKAR, spol. s r.o.


Kataster DAKAR, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DAKAR, spol. s r.o.