Prehľad o organizácii
VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564
2020527289
SK2020527289
3-4 zamestnanci
08.11.1996
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,09
0,12
2,55
25,2 %
17,7 tis. €
33,1 %
2021/2020
187 tis. €
12,5 %
2021/2020
0,09
28,2 %
2021/2020
30,8 tis. €
601,4 %
2021/2020
N/A

Zisk VOSPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby VOSPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk

21,84
0,75
0,03
2,79

Zisk pred zdanením VOSPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA VOSPOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VOSPOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VOSPOL, s.r.o.


Konateľ VOSPOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VOSPOL, s.r.o.


Predmet činnosti VOSPOL, s.r.o.


Kataster VOSPOL, s.r.o.


Skrátené výkazy VOSPOL, s.r.o.