Prehľad o organizácii
VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564
2020527289
SK2020527289
3-4 zamestnanci
08.11.1996
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,05
3,73
19,9 %
7,47 tis. €
-57,7 %
2022/2021
197 tis. €
5,3 %
2022/2021
0,04
-56,1 %
2022/2021
30,8 tis. €
601,4 %
2021/2020
N/A

Zisk VOSPOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Tržby VOSPOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
190 tis. €
180 tis. €
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
22,56
0,8
0,02
4,07

Zisk pred zdanením VOSPOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA VOSPOL, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VOSPOL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VOSPOL, s.r.o.


Konateľ VOSPOL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VOSPOL, s.r.o.


Predmet činnosti VOSPOL, s.r.o.


Kataster VOSPOL, s.r.o.


Skrátené výkazy VOSPOL, s.r.o.