Prehľad o organizácii
ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.
Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Poprad
31737056
2020997011
Nemá
nezistený
22.11.1996
04.04.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.


Konateľ ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.


Predmet činnosti ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.


Kataster ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.


Skrátené výkazy ZDRAVOTNÍCI, s.r.o.