Prehľad o organizácii
ECON K, s.r.o.
Fraňa Kráľa 6, 085 01 Bardejov
31737072
2020623715
Nemá
1 zamestnanec
22.11.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,09
10,67
6,3 %
2,39 tis. €
-36 %
2022/2021
47 tis. €
5,5 %
2022/2021
0,08
-39,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ECON K, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ECON K, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
4,16
0,94
0,2
15,82

Zisk pred zdanením ECON K, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

EBITDA ECON K, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ECON K, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECON K, s.r.o.


Konateľ ECON K, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECON K, s.r.o.


Predmet činnosti ECON K, s.r.o.


Kataster ECON K, s.r.o.


Skrátené výkazy ECON K, s.r.o.