Prehľad o organizácii
Multi Agris, s.r.o.
M.R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou
31737102
Nemá
21.11.1996
10.11.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Multi Agris, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Multi Agris, s.r.o.


Konateľ Multi Agris, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Multi Agris, s.r.o.


Predmet činnosti Multi Agris, s.r.o.


Kataster Multi Agris, s.r.o.