Prehľad o organizácii
WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"
Hviezdoslavovej 186, 976 67 Závadka nad Hronom
31737242
2020510239
Nemá
nezistený
26.11.1996
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
135,7 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-7,09
-0,36
n/a
1,09

Zisk pred zdanením WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


Konateľ WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


Likvidátor WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


Predmet činnosti WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


Kataster WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"


Skrátené výkazy WEGET, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov "v likvidácii"