Prehľad o organizácii
Občianske združenie na podporu demokracie a slovenskej štátnosti
Pečnianska 9, 851 01 Bratislava
31744273
Nemá
nezistený
12.08.1994
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Občianske združenie na podporu demokracie a slovenskej štátnosti


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Občianske združenie na podporu demokracie a slovenskej štátnosti


Predmet činnosti Občianske združenie na podporu demokracie a slovenskej štátnosti


Kataster Občianske združenie na podporu demokracie a slovenskej štátnosti


Skrátené výkazy Občianske združenie na podporu demokracie a slovenskej štátnosti