Prehľad o organizácii
Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"
Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31744290
2020844045
Nemá
nezistený
21.08.1997
Ost.soc.star.bez.ubyt.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"


Likvidátor Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"


Správca Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"


Zakladateľ Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"


Predmet činnosti Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"


Kataster Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"


Skrátené výkazy Nadácia MEMORY - Neuroimunologické centrum pre výskum Alzheimerovej choroby "v likvidácii"