Prehľad o organizácii
Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/
Hlavná ulica 205A, 013 13 Konská
31744311
Nemá
nezistený
02.09.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/


Iný štatutárny orgán Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/


Predmet činnosti Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/


Kataster Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/


Skrátené výkazy Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/