Prehľad o organizácii
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné vzťahy a porozumenie
Púpavová 6, 841 04 Bratislava
31744371
2020856079
Nemá
nezistený
15.07.1994
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská spoločnosť pre medzinárodné vzťahy a porozumenie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská spoločnosť pre medzinárodné vzťahy a porozumenie


Predmet činnosti Slovenská spoločnosť pre medzinárodné vzťahy a porozumenie


Kataster Slovenská spoločnosť pre medzinárodné vzťahy a porozumenie


Skrátené výkazy Slovenská spoločnosť pre medzinárodné vzťahy a porozumenie