Prehľad o organizácii
Odborová organizácia pracovníkov IUVENTY Bratislava
Karloveská 64, 842 58 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31744419
Nemá
nezistený
28.06.1994
Čin.odborových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Odborová organizácia pracovníkov IUVENTY Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Odborová organizácia pracovníkov IUVENTY Bratislava


Predmet činnosti Odborová organizácia pracovníkov IUVENTY Bratislava


Kataster Odborová organizácia pracovníkov IUVENTY Bratislava


Skrátené výkazy Odborová organizácia pracovníkov IUVENTY Bratislava