Prehľad o organizácii
Občianske združenie Život a zdravie
Cablkova 3, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
31744451
2020945190
Nemá
nezistený
13.04.1993
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Občianske združenie Život a zdravie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Občianske združenie Život a zdravie


Iný štatutárny orgán Občianske združenie Život a zdravie


Predmet činnosti Občianske združenie Život a zdravie


Kataster Občianske združenie Život a zdravie


Skrátené výkazy Občianske združenie Život a zdravie