Prehľad o organizácii
Združenie osvetových pracovníkov Slovenska
Národné osvetové centrum, Nám.SNP 12, 812 34 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31744486
2020856090
Nemá
nezistený
29.06.1994
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združenie osvetových pracovníkov Slovenska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie osvetových pracovníkov Slovenska


Predmet činnosti Združenie osvetových pracovníkov Slovenska


Kataster Združenie osvetových pracovníkov Slovenska


Skrátené výkazy Združenie osvetových pracovníkov Slovenska