Prehľad o organizácii
Slovenská boxerská federácia
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
31744621
2020870555
Nemá
1 zamestnanec
15.08.1990
Ost.športové čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská boxerská federácia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská boxerská federácia


Iný štatutárny orgán Slovenská boxerská federácia


Predmet činnosti Slovenská boxerská federácia


Kataster Slovenská boxerská federácia


Skrátené výkazy Slovenská boxerská federácia