Prehľad o organizácii
GEMINI v likvidácii
Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31744630
2020347406
Nemá
nezistený
28.09.1994
02.06.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GEMINI v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GEMINI v likvidácii


Likvidátor GEMINI v likvidácii


Iný štatutárny orgán GEMINI v likvidácii


Zakladateľ GEMINI v likvidácii


Predmet činnosti GEMINI v likvidácii


Kataster GEMINI v likvidácii


Skrátené výkazy GEMINI v likvidácii