Prehľad o organizácii
Spolok výtvarníkov Slovenska
Palisády, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31744681
2020856145
Nemá
nezistený
20.09.1993
Čin.profesijn.člen.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Spolok výtvarníkov Slovenska


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spolok výtvarníkov Slovenska


Iný štatutárny orgán Spolok výtvarníkov Slovenska


Predmet činnosti Spolok výtvarníkov Slovenska


Kataster Spolok výtvarníkov Slovenska


Skrátené výkazy Spolok výtvarníkov Slovenska