Prehľad o organizácii
Slovenská asociácia autoškôl
Konopná 4, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
31744711
Nemá
nezistený
01.02.1994
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská asociácia autoškôl


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská asociácia autoškôl


Predmet činnosti Slovenská asociácia autoškôl


Kataster Slovenská asociácia autoškôl


Skrátené výkazy Slovenská asociácia autoškôl