Prehľad o organizácii
Združenie priateľov detí s terminálnym zlyhaním obličiek
JIS,Detská klinika,NsP,Antolská 11, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
31744770
2021657517
Nemá
nezistený
11.12.2002
Čin.záujmových org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Združenie priateľov detí s terminálnym zlyhaním obličiek


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Združenie priateľov detí s terminálnym zlyhaním obličiek


Iný štatutárny orgán Združenie priateľov detí s terminálnym zlyhaním obličiek


Predmet činnosti Združenie priateľov detí s terminálnym zlyhaním obličiek


Kataster Združenie priateľov detí s terminálnym zlyhaním obličiek


Skrátené výkazy Združenie priateľov detí s terminálnym zlyhaním obličiek