Prehľad o organizácii
Športmoto team
Ševčenkova 16, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
31744796
2020353918
Nemá
nezistený
24.10.1994
Ost.športové čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Športmoto team


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Športmoto team


Predmet činnosti Športmoto team


Kataster Športmoto team


Skrátené výkazy Športmoto team