Prehľad o organizácii
Nadácia Média "v likvidácii"
Bajkalská, 827 18 Bratislava - mestská časť Ružinov
31744834
2020844122
Nemá
nezistený
14.07.1997
Sociálna práca bez ubyt.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Nadácia Média "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Nadácia Média "v likvidácii"


Likvidátor Nadácia Média "v likvidácii"


Správca Nadácia Média "v likvidácii"


Zakladateľ Nadácia Média "v likvidácii"


Predmet činnosti Nadácia Média "v likvidácii"


Kataster Nadácia Média "v likvidácii"


Skrátené výkazy Nadácia Média "v likvidácii"