Prehľad o organizácii
SIZUTI - nezávislé združenie športovej talentovanej mládeže
Záhrebská 7, 811 05 Bratislava
31744940
Nemá
07.11.1994
30.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SIZUTI - nezávislé združenie športovej talentovanej mládeže


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SIZUTI - nezávislé združenie športovej talentovanej mládeže


Likvidátor SIZUTI - nezávislé združenie športovej talentovanej mládeže


Predmet činnosti SIZUTI - nezávislé združenie športovej talentovanej mládeže


Kataster SIZUTI - nezávislé združenie športovej talentovanej mládeže