Prehľad o organizácii
LUMEN n.o. v likvidácii
Podhorská, 841 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31744966
2020897274
Nemá
nezistený
28.08.1997
Čin.ost.členských org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LUMEN n.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUMEN n.o. v likvidácii


Riaditeľ LUMEN n.o. v likvidácii


Zakladateľ LUMEN n.o. v likvidácii


Predmet činnosti LUMEN n.o. v likvidácii


Kataster LUMEN n.o. v likvidácii


Skrátené výkazy LUMEN n.o. v likvidácii