Prehľad o organizácii
Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky
Kominárska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31745059
2020870577
SK2020870577
1 zamestnanec
02.05.1994
Čin.podnikateľ,zam.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky


Iný štatutárny orgán Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky


Zakladateľ Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky


Predmet činnosti Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky


Kataster Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Asociácia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky