Prehľad o organizácii
Slovenská imunologická spoločnosť
Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
31745067
2020532008
Nemá
nezistený
29.06.1993
Čin.profesijn.člen.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská imunologická spoločnosť


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská imunologická spoločnosť


Iný štatutárny orgán Slovenská imunologická spoločnosť


Predmet činnosti Slovenská imunologická spoločnosť


Kataster Slovenská imunologická spoločnosť


Skrátené výkazy Slovenská imunologická spoločnosť