Prehľad o organizácii
Športový klub - UMIC
MŠV SR, Hlboká 2, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
31745113
2021517267
Nemá
nezistený
27.10.1994
Čin.športových klubov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Športový klub - UMIC


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Športový klub - UMIC


Predmet činnosti Športový klub - UMIC


Kataster Športový klub - UMIC


Skrátené výkazy Športový klub - UMIC